Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013
http://www.greece-cyprus.eu/

Πιλότος Λευκωσίας
http://www.traffic4cyprus.org.cy

Πιλότος Αγίου Νικολάου
http://www.diavlos-agn.gr/index.php/el/traffic/

Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου (Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου)
http://www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Δήμος Ρόδου
http://www.rhodes.gr/el/

Δήμος Αγίου Νικολάου
http://www.dimosagn.gr/

INTERREG IVC Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
http://www.interreg.gr/el/

ARTS
http://www.arts-mip.com

CONNECT
http://www.connect-project.org

CORVETTE
http://www.corvette-mip.com

ITHACA
http://www.ithaca-its.eu

TISA
http://www.tisa.org

DG TREN
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html

ITS NATIONALS
http://www.itsnetwork.org/