Έργα ΣΕΜ προς Άμεση Υλοποίηση

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα ΣΕΜ:

1. «Υλοποίηση Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία & Ενημέρωσης Πολιτών»

Στα πλαίσια του Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΥΛΟΣ»με τίτλο «Υλοποίηση Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία και Ενημέρωσης Πολιτών» αναμένεται να αναπτυχθεί ένα προηγμένο σύστημα πληροφόρησης κοινού για την πόλη της Λευκωσίας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) μέσω του πιλοτικού συστήματος φιλοδοξεί να βάλει τις βάσεις για την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης στην πόλη της Λευκωσίας. Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Κέντρο Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ).

Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

 • Μόνιμους μετρητές καταγραφής κυκλοφορίας σε «πραγματικό» χρόνο.
 • Ανιχνευτές καταγραφής χρόνων διαδρομής σε «πραγματικό» χρόνο.
 • Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV -PTZ).
 • Αναβάθμιση σε τεχνολογία GPRSτων μόνιμων εγκατεστημένων μετρητών στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Κύπρου.
 • Web-based λογισμικό σύστημα για συλλογή δεδομένων σε «πραγματικό» χρόνο από το πεδίο, την εισαγωγή οδικών συμβάντων καθώς και την κεντρική κυκλοφοριακή παρακολούθηση βασικών οδικών αρτηριών της Λευκωσίας. Το λογισμικό σύστημα θα υποστηρίζεται από τη λειτουργία κυκλοφοριακού μοντέλου.
 • Σύστημα πληροφόρησης κοινού σε «πραγματικό» χρόνο για θέσεις στάθμευσης (δημοτικοί χώροι Δήμου Λευκωσίας) εκτός οδού που περιλαμβάνει εξοπλισμό καταμέτρησης οχημάτων, παραμετροποίηση/ εγκατάσταση λογισμικού συστήματος καθώς και πινακίδες LED για την ενημέρωση κοινού (στις εισόδους των χώρων στάθμευσης και καθοδηγητικές πινακίδες LED).
 • Δια-δικτυακή εφαρμογή δρομολόγησης μέσων μεταφοράς και υπολογισμού χρόνου μετακίνησης στο οδικό δίκτυο σε «πραγματικό» χρόνο.
 • Εξοπλισμός για το Κέντρο Ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άρτια και ομαλή λειτουργία του πιλοτικού συστήματος ΣΕΜ στη Λευκωσία.

2. «Πληροφοριακό Σύστημα Επιβατικού Κοινού στην Πλατεία Σολωμού»

Το Πληροφοριακό Σύστημα Επιβατικού Κοινού περιλαμβάνει το σταθμό μετεπιβίβασης της Πλατείας Σολωμού στη Λευκωσία και συγκεκριμένα δύο (2) τερματικούς σταθμούς εξυπηρέτησης των Αστικών Λεωφορείων Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) και των υπεραστικών λεωφορείων Κύπρου.

Το σύστημα αποτελείται από εξοπλισμό πεδίου, εξυπηρετητές και εφαρμογές. Ενδεικτικά, το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

 • Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπει στους χειριστές του συστήματος την εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων αναφορικά με τις γραμμές λεωφορείων (π.χ. αναμενόμενη ώρα άφιξης δρομολογίου, στάσεις εκάστοτε δρομολογίου) καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως καθυστερήσεις, ειδήσεις και μηνύματα γενικού περιεχομένου.
 • Συστήματα πληροφόρησης κοινού για τα δρομολόγια λεωφορείων, όπως info-kiosksπου είναι εγκατεστημένα εντός των σταθμών, σε οθόνες LEDστις πλατφόρμες αναμονής των λεωφορείων, σε οθόνες TFT που θα είναι εγκατεστημένες εντός των σταθμών, καθώς και σε σύστημα ηχητικής αναγγελίας.
 • Σύστημα παρακολούθησης των σταθμών λεωφορείων μέσω καμερών (CCTV) και εγκατάστασης ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση και καταγραφή των λεωφορείων.

3. «Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Συγκοινωνιών & Συστήματος Εισιτηρίων»

Η Κύπρος στα πλαίσια αναβάθμισης και βελτίωσης των Δημοσίων Συγκοινωνιών έχει προγραμματίσει την ανάπτυξη ΣΕΜ. Σύμφωνα λοιπόν με το προγραμματισμό της Κύπρου, σχεδιαζόταν η υλοποίηση (α) συστήματος έκδοσης/ είσπραξης εισιτηρίων για τα λεωφορεία έως το τέλος του 2012 και (β) συστήματος διαχείρισης στόλου δημοσίων συγκοινωνιών και εγκατάστασης Ευφυών Πινακίδων σε στάσεις έως το τέλος του 2013. Τα συγκεκριμένα συστήματα περιλαμβάνουν:

 • Την εποπτεία, επιχειρησιακό έλεγχο και την διαχείριση του στόλου οχημάτων.
 • Την συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση των κινήσεων εισιτηρίων.
 • Την τήρηση δεδομένων που προέρχονται από την διαχείριση οχημάτων και την παρακολούθηση των εισιτηρίων και την στατιστική ανάλυση.
 • Την πληροφόρηση των επιβατών μέσα από κανάλια: δια-δικτύου, SMS, φορητών συσκευών και πινακίδων εντός του οχήματος.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των ωραρίων οδηγών και λοιπών ανθρώπινων πόρων.
 • Την αυτοματοποίηση διαδικασιών έκδοσης εισιτηρίων εντός και εκτός λεωφορείων.
 • Τον πλήρη εξοπλισμό των λεωφορείων με συστήματα τεχνολογιών αιχμής με στόχο την βελτιστοποίηση των λειτουργιών δρομολογίων, έκδοσης εισιτηρίων και εξυπηρέτησης των επιβατών.

4. «Έργο ΜΙΕLLE»

Το συγκεκριμένο Έργο αποτελεί πιλοτικό σύστημα ΣΕΜ που αναμένεται να υλοποιήσει η Κύπρος μέσα στα πλαίσια του ‘Multimodal Interoperability E-services for Logistics and Environment sustainability’ (MIELE).Το πρόγραμμα MIELE στο οποίο η Κύπρος συμμετέχει μέσω της ΑΛΚ αποσκοπεί κυρίως στην προετοιμασία των πέντε (5) χωρών που συμμετέχουν για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 65/2010. Ο στόχος του προγράμματος MIELE είναι να σχεδιαστεί μία Ενιαία Θυρίδα (‘SingleWindow’) ικανή να διασυνδέει τα υπάρχοντα συστήματα που αφορούν τη διαχείριση πλοίων και φορτίων, όπως απαιτείται από την οδηγία 2010/65 ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά, οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ιταλία, Κύπρος, Γερμανία, Πορτογαλία και Ισπανία («εθνικοί πιλότοι»), προγραμματίζουν την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης και ικανοποίηση της οδηγίας. Μετά την εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων, θα προχωρήσει και η εφαρμογή της πλατφόρμας διασύνδεσης (‘Middleware’) μέσω της οποίας θα διασυνδέονται τα συστήματα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της Ενιαίας Θυρίδας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του προγράμματος www.miele-action.org

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ολοκληρωμένου Συστήματος Multimodal Port Traveler Information System το οποίο θα επιτρέπει τόσο στην ΑΛΚ, όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) να αντλούν πληροφορίες σε σχέση με την κυκλοφορία προς και από το Λιμάνι Λεμεσού αλλά και σε εγγύς δρόμους και να έχουν τη δυνατότητα σχετικών αποφάσεων βάσει αυτής της πληροφόρησης. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Βελτίωση της κυκλοφορίας στις περιοχές γύρω από το Λιμάνι Λεμεσού.
 • Παροχή πληροφόρησης σε υπηρεσίες / οργανισμούς σε σχέση με την κυκλοφορία και τις μεταφορές σε σχέση με τις εργασίες που διεξάγονται στο Λιμάνι Λεμεσού.