Υφιστάμενη Κατάσταση

Ενώ τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΣΕΜ) βρίσκονται υπό διαρκή εξέλιξη στην Ευρώπη, η ιστορία των ΣΕΜ στην Κύπρο είναι μικρή αλλά αρκετά σημαντική. Η κυβέρνηση της Κύπρου έχει ήδη εφαρμόσει όμοια συστήματα από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Τα συστήματα αυτά είναι σήμερα σε λειτουργία κατά ένα μεμονωμένο τρόπο, οι χρήστες όμως του μεταφορικού δικτύου αποκομίζουν ήδη ορισμένα σημαντικά οφέλη.

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΣΕΜ) που έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Μέσα του 80, η εγκατάσταση μόνιμων μετρητών κυκλοφορίας σε θέση έλαβαν χώρα για την καταγραφή των στατιστικών κυκλοφορίας όπως οι κυκλοφοριακές ροές, η ταξινόμηση οχημάτων, η μέτρηση βάρους αξόνων καθώς και οι μετρήσεις ταχύτητας. Αναμένεται μεγάλη αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος στα πλαίσια του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ και συγκεκριμένα  στο έργο «Υλοποίηση Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία και Ενημέρωσης Πολιτών» που εκπονεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων).
  • 1993, η Κυπριακή κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αστικές περιοχές, εισήγαγε ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών που λειτουργεί κεντρικά από το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων). Το σύστημα επιβλέπει περί τους 90 σηματοδοτούμενους κόμβους στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία SCOOT και υπάρχει πρόνοια για συντήρηση του συστήματος ως σήμερα ενώ παράλληλα σχεδιάζεται επέκτασή του.
  • 2002, ένα σύστημα αυτόματης πληροφόρησης αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης εισήχθηκε από τον Δήμο Λευκωσίας. Το σύστημα καλύπτει σήμερα πέντε χώρους στάθμευσης εντός της πόλης της Λευκωσίας και ενσωματώνει 4 καθοδηγητικές πινακίδες LED σε κεντρικές οδούς της Λευκωσίας  και 5 πινακίδες LED στην κάθε είσοδο των χώρων στάθμευσης. Το σύστημα λόγω παλαιότητας είναι ανενεργό και Αναμένεται μεγάλη αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος στα πλαίσια του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ και συγκεκριμένα  στο έργο «Υλοποίηση Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία και Ενημέρωσης Πολιτών» που εκπονεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) και με τη συμβολή του Δήμου Λευκωσίας.
  • 2007, GPS συστήματα εγκαταστάθηκαν στους στόλους λεωφορείων της Λεμεσού από τον φορέα δημόσιων μεταφορών. Το σύστημα αυτό ελέγχεται από τον φορέα δημόσιων μεταφορών της Λεμεσού και απαιτεί την εγκατάσταση του GPS σε κάθε λεωφορείο, έτσι ώστε οι λειτουργοί των λεωφορείων να αποκομίζουν πληροφορίες για την ακριβή θέση κάθε λεωφορείου.
  • 2009, αναπτύχθηκε Κέντρο Ελέγχου στο Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου. Στο συγκεκριμένο Κέντρο Ελέγχου εγκαταστάθηκε εξοπλισμός και ειδικό λογισμικό . Αναμένεται το Κέντρο Ελέγχου να ενεργοποιηθεί σημαντικά μέσω του έργου «Υλοποίηση Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία και Ενημέρωσης Πολιτών» που εκπονεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) στα πλαίσια του ΔΙΑΥΛΟΣ.
  • 2009, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέπτυξε σύστημα διαχείρισης στόλου των ασθενοφόρων έτσι ώστε να αντιμετωπίζει γρηγορότερα τα διάφορα περιστατικά. Το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα οχήματα.
  • 2010, ο Δήμος Λευκωσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τον καλύτερο έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης υλοποίησε  ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής τελών στάθμευσης (μέσω SMS υπηρεσίας) και προμήθευσε με φορητούς μικροϋπολογιστές τη Δημοτική Αστυνομία για τον έλεγχο των παραβάσεων.
  • 2012, το Τμήμα Δημοσίων Έργων εγκατέστησε σύστημα διαχείρισης στόλου για τα κυβερνητικά οχήματα. Το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα οχήματα το προσεχές χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργου της Κύπρου ανέπτυξε το 2008 το 1η Στρατηγική Μελέτη για Συστήματα Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο. Η μελέτη με τίτλο «Η Μελέτη και Εφαρμογή των Ευφυών Συστημάτων Κυκλοφορίας και η Ανάπτυξη  ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών» που υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία «DELCAN International Limited και  TREDIT SA».

Σήμερα, εκπονείται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργου της Κύπρου 2η Στρατηγική Μελέτη για Συστήματα Ευφυών Μεταφορών στη Λευκωσία στα πλαίσια του ΔΙΑΥΛΟΣ. Η μελέτη με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συμβούλου στο Έργο ΔΙΑΥΛΟΣ – που υλοποιείται στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος». Η μελέτη πραγματοποιείται από την εταιρία TREDIT SA.