Λευκωσία

To πιλοτικό έργο με τίτλο «Συλλογή Δεδομένων Οδικού Δικτύου και Στάθμευσης στη Λευκωσία και Ενημέρωση Πολιτών» εκπονείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου με συνολικό προϋπολογισμό 442.761,20 € και προβλέπονται πέντε (5) χρόνια συντήρησης για την λειτουργία του συστήματος.

Το πιλοτικό έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • Πλατφόρμα διαχείρισης κυκλοφορίας. Θα αποτελείται από την εφαρμογή διαχείρισης κυκλοφορίας MISTIC, διατάξεις μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων, ανιχνευτές ασύρματης τεχνολογίας «Bluetooth» και κατάλληλες διεπαφές διασύνδεσης τόσο με τα υπόλοιπα συστήματα του ολοκληρωμένου συστήματος όσο και με τρίτα συστήματα. Η επικοινωνία με τις διατάξεις μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων θα γίνεται με χρήση δικτύου GPRS. Επιπλέον, σε σημεία όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση του οδικού δικτύου θα εγκατασταθούν κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης PTZ για οπτική επιτήρηση του δικτύου σε επιλεγμένα σημεία στους οδικούς άξονες της Λευκωσίας, ενώ η μεταφορά εικόνας στο Κέντρο Ελέγχου θα γίνεται μέσω ADSL γραμμής ταχύτητας 2 Mbps. Για την προβολή θα δοθεί κατάλληλο λογισμικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα διαχείρισης κυκλοφορίας υποστηρίζεται από κυκλοφοριακό μοντέλο που παρέχει σε πραγματικό χρόνο προβλέψεις των κυκλοφοριακών συνθηκών.
  • Πλατφόρμα διαχείρισης χώρων στάθμευσης. Αποτελείται από την εφαρμογή διαχείρισης χώρων στάθμευσης, διατάξεις μετρήσεων οχημάτων στις εισόδους και εξόδους των παρακολουθούμενων χώρων στάθμευσης, πινακίδες ενημέρωσης και κατάλληλες διεπαφές διασύνδεσης με τα υπόλοιπα συστήματα του ολοκληρωμένου συστήματος.
  • Ηλεκτρονική Πύλη Πληροφόρησης (www.traffic4cyprus.org.cy). Αποτελείται από ένα διαδραστικό, δυναμικό σύστημα πληροφόρησης, το οποίο θα παρέχει χρήσιμη, έγκυρη και δυναμική πληροφορία σε φιλικό γραφικό περιβάλλον και θα αναπτυχθεί βάσει των προτύπων σχεδίασης και υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών του διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, με δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
  • Mobile Site. Αποτελείται από website ειδικά σχεδιασμένο για πρόσβαση από κατάλληλες φορητές / κινητές συσκευές (smartphones, PDAs, κτλ.), που θα παρέχει τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του οδικού δικτύου, σε φιλικό γραφικό περιβάλλον. Οι πληροφορίες θα παρέχονται σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, με δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός πεδίου, ενώ παράλληλα στελεχώνεται το Κέντρο Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων με servers, monitors, rack, routers, UPS κ.λ.π. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί συμπεριλαμβάνει:

  • 28 μετρητές που καταγράφουν τον χρόνο ταξιδιού σε τμήματα του οδικού δικτύου (εντός της πόλης της Λευκωσίας και σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων),
  • 28 μετρητές κυκλοφορίας που καταγράφουν αριθμό διερχόμενων οχημάτων και τύπο οχημάτων (εντός της πόλης της Λευκωσίας και σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων).
  • 5 κάμερες για οπτική επαλήθευση των συνθηκών κυκλοφορίας στις πιο κάτω συμβολές δρόμων στη Λευκωσία:

α) Λεωφόρων Λεμεσού – Αθαλάσσης (Φώτα Καλησπέρα)
β) Λεωφόρων Αθαλάσσης – Ακροπόλεως
γ) Λεωφόρων Νίκης – Γεώργιου Γρίβα Διγενή (Φώτα Γαβριηλίδη)
δ) Λεωφόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Γεώργιου Γρίβα Διγενή (Φώτα Μετοχίου)
ε) Λεωφόρου Στροβόλου – οδού Περικλέους (Κληματαριά)

Nicosia_Pilot_1 Nicosia_Pilot_2 Nicosia_Pilot_3 Nicosia_Pilot_4