Νέα – Ανακοινώσεις

  • Στις 24 Ιουνίου 2014 διοργανώνεται το τελικό συνέδριο της πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ στη Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) στο οποίο αναμένεται να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του έργου από όλους τους εταίρους του έργου (Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου, Δήμος Ρόδου και Δήμος Αγ. Νικολάου). Στην Ημερίδα αναμένεται να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων ΣΕΜ που έχουν υλοποιηθεί στις 3 πόλεις σε Κύπρο και Ελλάδα, τα κύρια συμπεράσματα των μελετητικών δραστηριοτήτων του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών.
  • Στις 23 Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί η τελική συνάντηση των εταίρων της Πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ (στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων της Κύπρου) με κύριο θέμα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και τα τελικά βήματα για την ολοκλήρωση. Την ευθύνη συντονισμού της συνάντησης έχει ο Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Δημοσίων Έργου της Κύπρου (Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου).
  • Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2014, το Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου στα πλαίσια της Πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ» διοργάνωσε στη Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) με μεγάλη επιτυχία διήμερο συνέδριο με τίτλο “Sustainable Mobility Cyprus 2013”. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η διαχείριση των συστημάτων μεταφορών στις πόλεις καθώς και τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών τόσο για κυκλοφοριακή διαχείριση όσο και για διαχείριση μέσων μαζικής μεταφοράς. Εντός του προγράμματος του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Κέντρο Ελέγχου Ευφυών Μεταφορών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στην περιοχή υλοποίησης του έργου SMOOTH καθώς και στην Πλατεία Ελευθερίας.
  • Στις 25 Οκτωβρίου 2013, ώρα 9:00, στο  Δήμο Ρόδου και στο ξενοδοχείο Mediterranean διοργανώθηκε η 3η Ημερίδα του Έργου ΔΙΑΥΛΟΣ. Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), για τις δραστηριότητες της Πράξης και τα τρέχοντα αποτελέσματα της Πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ», την παρουσίαση του πιλοτικού έργου ΣΕΜ που υλοποιείται στη Ρόδο,  καθώς και τις ωφέλειες που απορρέουν από την υλοποίησή του.
  • Στις 24 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταίρων της Πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ στον Δήμο Ρόδου (στο κεντρικό γραφείο του Δήμου Ρόδου)  με κύριο θέμα την πορεία του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα του έργου. Την ευθύνη συντονισμού της συνάντησης είχε ο Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Δημοσίων Έργου της Κύπρου (Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου).
  • Στις 14 Ιουνίου 2013, ώρα 9:00, στον Αγ. Νικόλαο (Κρήτης), στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου (Έβανς 2, Αγ. Νικόλαος) διοργανώθηκε η 2η Ημερίδα του Έργου ΔΙΑΥΛΟΣ. Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), για τις δραστηριότητες της Πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ», την παρουσίαση του πιλοτικού έργου ΣΕΜ που θα υλοποιηθεί στον Αγ. Νικόλαο καθώς και τις ωφέλειες που απορρέουν από την υλοποίησή του.
  • Στις 13 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταίρων της Πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ στον Αγ. Νικόλαο (στα γραφεία του Δήμου Αγ. Νικολάου)  με κύριο θέμα την πορεία του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα του έργου. Την ευθύνη συντονισμού της συνάντησης είχε ο Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Δημοσίων Έργου της Κύπρου (Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου).
  • Στις 11 Απριλίου 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Ημερίδα του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ στη Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Στην Ημερίδα συμμετείχε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, ο Γενικός Δ/ντης του Υπουργείου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στελέχη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου καθώς και Σύμβουλοι Ευφυών Μεταφορών που συμμετέχουν στην εκπόνηση του Έργου. Η Ημερίδα περιελάμβανε 3 θεματικές ενότητες: (α) Το Στρατηγικό Πλαίσιο, (β) Το Τεχνικό Πλαίσιο και (γ) Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. Στην Ημερίδα συμμετείχαν πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της Λευκωσίας καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
  • Στις 11 Απριλίου 2013, ώρα 9:00, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αίθουσα 010, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων) διοργανώνεται η 1η Ημερίδα του Έργου ΔΙΑΥΛΟΣ στη Λευκωσία. Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων φορέων για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ), για τις δραστηριότητες της Πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ» και τις αναμενώμενες ωφέλειες που απορρέουν από την υλοποίησή της.
  • Στις 10 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταίρων της Πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ στην Κύπρο (στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων της Κύπρου) με κύριο θέμα την πορεία του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα του έργου. Την ευθύνη συντονισμού της συνάντησης είχε ο Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Δημοσίων Έργου της Κύπρου (Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου).