Ενημέρωση για τον Ερωτηθέντα

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αποτύπωση ποιοτικών χαρακτηριστικών στις μετακινήσεις των πολιτών και επισκεπτών της πόλης της Λευκωσίας «ΠΡΙΝ» την υλοποίηση του πιλοτικού έργου Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών που αναπτύσσει το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013.

Το πιλοτικό έργο ΣΕΜ θα περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης κοινού σε «πραγματικό» χρόνο για κυκλοφοριακές συνθήκες σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης της Λευκωσίας και σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού του Δήμου Λευκωσίας. Η πληροφόρηση του κοινού θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

 • Δια-δικτυακή εφαρμογή δρομολόγησης και πληροφόρησης κοινού για «τρέχουσες» κυκλοφοριακές συνθήκες.
 • Καθοδηγητικές ηλεκτρονικές πινακίδες για την πληροφόρηση διερχόμενων οδηγών σε «πραγματικό» χρόνο σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
 • Ηλεκτρονικές πινακίδες για την πληροφόρηση οδηγών σε «πραγματικό» χρόνο για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στις εισόδους του εκάστοτε δημοτικού χώρου στάθμευσης.

Πληροφορίες για τις «τρέχουσες» κυκλοφοριακές συνθήκες αναμένεται να παρέχονται στις παρακάτω οδικές αρτηρίες:

 • Λεωφόρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ
 • Λεωφόροι Στροβόλου & Προδρόμου
 • Λεωφόροι Ιωσήφ ΧατζηΙωσήφ  & Νίκης
 • Λεωφόροι Λεμεσού –Μακαρίου
 • Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού
 • Λεωφόρος Αθαλάσσας
 • Λεωφόρος Γρίβα Διγενή

Οι χώροι στάθμευσης για τους οποίος θα παρέχεται πληροφόρηση διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης σε «πραγματικό» χρόνο βρίσκονται βόρεια της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή και είναι οι εξής:

 •  Νταβίλα
 •  Τρίπολης
 •  Κωνστάνζας
 •  Φανερωμένης
 •  Λήδρας

Ερωτηματολόγιο για Λευκωσία >>