Άμεσα Οφέλη

Για τις περιοχές ευθύνης του κάθε εταίρου η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών ΣΕΜ αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα:

  1. ελάφρυνση κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω διαχείρισης κυκλοφορίας & ενημέρωσης οδηγών,
  2. καλύτερη ενημέρωση των τουριστών και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος,
  3. ενίσχυση διατροπικών μετακινήσεων εντός και εκτός πόλης,
  4. προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
  5. βελτίωση της ποιότητας ζωής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή εγκατάστασης των πιλότων, και
  6. περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα οφέλη αυτά αφορούν στους μετακινούμενους

  1. στη Λευκωσία και στο υπεραστικό δίκτυο της Κύπρου,
  2. στην πόλη της Ρόδου και
  3. στην πόλη του Αγ. Νικολάου.

Παράλληλα όμως στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά οι δύο χώρες Ελλάδα και Κύπρος να εργαστούν μαζί για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και εργαλείων για την ανάπτυξη ευφυών μεταφορών και στην ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών.