Ωφέλειες

Η συνεχόμενη αύξηση των μετακινήσεων και των εμπορικών συναλλαγών ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη της ζήτησης στα μεταφορικά συστήματα. Οι απαιτούμενες δαπάνες για την κατασκευή νέων μεταφορικών υποδομών, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση, πολύ συχνά υπερβαίνουν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των κυβερνήσεων και δημόσιων φορέων. Επομένως, οι φορείς αναζητούν καλύτερες μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών. Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών παρέχουν τις δυνατότητες/ ευκαιρίες για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών.

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών  περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορικών συστημάτων και συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και την αποδοτικότητας (σε σύγκριση και με το κόστος) για τη μετακίνηση προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσω έργων Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών επιτυγχάνεται η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε δίκτυα πληροφόρησης για θέματα μεταφορών καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης.

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών μπορούν να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

  • Βελτίωση αποδοτικότητας οδικού δικτύου χωρίς την κατασκευή νέων υποδομών.
  • Σημαντική μείωση ατυχημάτων.
  • Μείωση στους χρόνους διαδρομής των μεταφορικών μέσων, κυρίως μέσω παροχής σε «πραγματικό» χρόνο πληροφορίας στους οδηγούς και επιβάτες των μεταφορικών μέσων.
  • Σημαντική μείωση ρύπων, π.χ. εκπομπή CO2.
  • Βελτίωση της αξιοπιστίας των μεταφορικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των μεταφορικών υποδομών.