Πληροφορίες για τη Ρόδο

1.         Γενικές πληροφορίες για το νησί της Ρόδου

Η Ρόδος, με έκταση 1.400,68  χλμ2, είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων.  Η πρωτεύουσα του νησιού βρίσκεται στο βόρειο άκρο του και αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού έχοντας στο κέντρο της την Μεσαιωνική Πόλη. Το 1988, η Μεσαιωνική Πόλη αναγνωρίστηκε ως Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Μεσαιωνική Πόλη είναι μείγμα διαφορετικών αρχιτεκτονικών από διάφορες ιστορικές περιόδους με δεσπόζουσα την περίοδο της παραμονής στο νησί του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη καθώς και αυτής των Οθωμανών. Σήμερα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πόλης όπου αναπτύσσονται εμπορικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ενώ περιλαμβάνει και κατοικήσιμες περιοχές.

Η Ρόδος είναι ένα από τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σημαντική στρατηγική σημασία, το οποίο εν δυνάμει μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο της σε ολόκληρη την περιφέρεια και να εξελιχθεί σε ένα κεντρικό κόμβο ανάπτυξης για όλη την Περιφέρεια. Ένα σύνολο χαρακτηριστικών κατατάσσουν τη Ρόδο ως μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή.

Rhodes_1_1

Πιο συγκεκριμένα η χωροθέτηση του νησιού στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσου και της περιφέρειας είναι δυνατό να αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Η περιοχή, με κατάλληλες πρωτοβουλίες του Δήμου Ρόδου, μπορεί αντί για πρόβλημα να αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες σχετίζονται με την ανάδειξη των ποικίλων πλεονεκτημάτων των νησιών γενικότερα και της Ρόδου ειδικότερα με έμφαση στις τουριστικές , πολιτισμικές και άλλες αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Ο νέος Δήμος Ρόδου αποτελείται από δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες οι οποίες χωρίζονται σε δέκα έξι (16) Δημοτικές Κοινότητες, είκοσι επτά (27) Τοπικές Κοινότητες και δέκα (10) οικισμούς.

Η Δημοτική Ενότητα Ροδίων είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά του αριθμώντας 53.709 κατοίκους βάσει της απογραφής του 2001. Οι πραγματικοί κάτοικοι της πόλης και των περιαστικών οικισμών είναι πολύ περισσότεροι και αγγίζουν τους 57.500. Αποτελεί το εμπορικό κι διοικητικό κέντρο του νησιού, αλλά και του νομού, με κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή τον τουρισμό και τις σχετικές με αυτόν δραστηριότητες. Διαθέτει κάποια από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά μνημεία και αξιοθέατα του νησιού τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η οικονομία της στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Διαθέτει το εμπορικό και τουριστικό λιμάνι του νησιού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά το οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς τουριστών και εμπορευμάτων προς το υπόλοιπο νησί.

Rhodes_1_2

Rhodes_1_3

2.         Γενικά στοιχεία του μεταφορικού δικτύου του νησιού

Η πρωτεύουσα της Ρόδου βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού και αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού. Στο κέντρο της δεσπόζει η Μεσαιωνική Πόλη που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δυτικά της μεσαιωνικής πόλης βρίσκεται ο εμπορικός λιμένας, νότια αυτής έχουν αναπτυχθεί οι περιοχες κατοικίας ενώ στα βόρεια βρίσκεται το σύγχρονο εμπορικό-διοικητικό κέντρο της πόλης με μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, παραλίες και το Μανδράκι, το λιμάνι τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Η κεντρική περιοχή, όπως εκτείνεται βόρεια της Μεσαιωνικής πόλης και της οδού Παπαλουκά, σχηματίζει ένα τρίγωνο οι υπόλοιπες πλευρές του οποίου περιβρέχονται από θάλασσα. Η κεντρική περιοχή συνδέεται με την υπόλοιπη πόλη και κατ’ επέκταση με το υπόλοιπο νησί με 4 αρτηρίες: την Οδό 7ης Μαρτίου, την Οδό Δημοκρατίας, την Οδό Θ. Σοφούλη και την επαρχιακή Οδό Ρόδου-Ιαλυσού-Αεροδρομίου. Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου έγινε με γνώμονα τις λειτουργίες που εξυπηρετούν οι οδοί σε συνδυασμό με τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τη διατομή και τα γενικότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Οι οδοί της κεντρικής περιοχής κατατάσσονται ως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πρωτεύουσες Αρτηρίες Κατεύθυνση Χωρητικότητα Διατομής
Επαρχ. οδός Ρόδου-Ιαλυσού-Αεροδρομίου Διπλής κατ/νσης 2 λωρίδες/ κατ/νση
Οδός Μανώλη Αθανασιάδη (Ακτή Κανάρη) έως τη διαστ/ση με την οδό Αλεξ. Διάκου Διπλής κατ/νσης 2 λωρίδες/ κατ/νση
Οδός Παπαλουκά Διπλής κατ/νσης 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου Διπλής κατ/νσης 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Δημοκρατίας Διπλής κατ/νσης 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου (από την οδό Δημοκρατίας έως τη διαστ/ση με τις οδούς Αλεξ.Διάκου & Παπάγου) Διπλής κατ/νσης 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Αλεξ.Διάκου - Μονόδρομος από Ακτή Κανάρη έως Σοφ.Βενιζέλου

- Διπλής Κατ/νσης από Σοφ.Βενιζέλου έως Εθν. Μακαρίου

1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός 7ης Μαρτίου (από το λιμάνι έως τη διαστ/ση με την οδό Παπάγου) Διπλής κατ/νσης 2 λωρίδες/ κατ/νση

Πίνακας 1: Πρωτεύουσες αρτηρίες της πόλης της Ρόδου

Rhodes_2_1

Δευτερεύουσες Αρτηρίες Κατεύθυνση Χωρητικότητα διατομής
Οδός 7ης Μαρτίου (από την οδό Παπάγου έως την οδό Γ. Παπανικολάου) Διπλής κατ/νσης 2 λωρίδες/ κατ/νση
Οδός Παπάγου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Αβέρωφ Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Γαλλίας Μονόδρομος 2 λωρίδες/ κατ/νση
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου (από την οδό Γαλλίας έως την οδό Παπάγου) Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Γρηγ. Λαμπράκη Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Σοφ.Βενιζέλου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός 28ης Οκτωβρίου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Γ. Παπανικολάου - Μονόδρομος από Ακτή Μιαούλη έως Οδό Κω

- Διπλής κατ/νσης από Οδό Κω έως Οδό 7ης Μαρτίου

1 λωρίδα/ κατ/νση
Ακτή Μιαούλη Διπλής κατ/νσης 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Καλύμνου Μονόδρομος 2 λωρίδες/ κατ/νση
Οδός Κω Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση

Πίνακας 2: Δευτερεύουσες αρτηρίες της πόλης της Ρόδου

Συλλεκτήριες οδοί Κατεύθυνση Χωρητικότητα διατομής
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου (από την οδό 7ης Μαρτίου έως την οδό Γαλλίας) Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός 25ης Μαρτίου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Αμερικής Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Ίωνος Δραγούμη Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Αμμοχώστου Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Γ.Γρίβα Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Νικ.Μανδηλαρά Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Οδός Ερυθρού Σταυρού Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση
Τμήμα της Οδού Δημοκρατίας μεταξύ Πάρκου Θέρμαι και  Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Μονόδρομος 1 λωρίδα/ κατ/νση

Πίνακας 3: Συλλεκτήριες οδοί της πόλης της Ρόδου

Το κύριο οδικό δίκτυο διαθέτει στις περισσότερες περιπτώσεις επαρκές πλάτος για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων και επαρκή εν γένει πεζοδρόμια. Όμως, βασικές οδοί της πόλης όπως η Παπαλουκά, η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Αλεξ. Διάκου (σε μεγάλα τμήματα της), η 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν του Εθνικού Θεάτρου και του Δημαρχείου), είτε δεν έχουν καθόλου πεζοδρόμιο, είτε το διαθέσιμο πλάτος είναι ανεπαρκές. Σε πολλές από τις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς τα πεζοδρόμια είναι στενά και με πολλά εμπόδια από τις παρόδιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς κίνησης των πεζών. Σημαντικός αριθμός οδών διαθέτει περιορισμένο πλάτος και αμφίπλευρη στάθμευση, πολλές φορές παράνομη, που μειώνει σημαντικά την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού.

Rhodes_2_3

Η κυκλοφοριακή οργάνωση παρουσιάζει προβλήματα καθώς η ιεράρχηση και η πληροφοριακή σήμανση στους βασικούς οδικούς κόμβους και στις διασταυρώσεις των βασικών οδών με το τοπικό δίκτυο είναι ελλιπής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κόμβων όπου παρουσιάζεται πληθώρα επιτρεπόμενων κινήσεων χωρίς διοχετευτική διαρρύθμιση (νησίδες και λωρίδες καθοδήγησης) και μειωμένες συνθήκες ασφαλείας για οχήματα και πεζούς είναι τα παρακάτω:

  • Εθνάρχου Μακαρίου – Αμερικής -  Αλ.Παπάγου – Αλ.Διάκου
  • Γ.Παπανικολάου – 7ης Μαρτίου
  • Γ.Παπανικολάου – Λέρου – Ίωνος Δραγούμη
  • Γαλλίας – Εθνάρχου Μακαρίου – Γρ.Λαμπράκη
  • 25ης Μαρτίου – Σοφ.Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου – Ηρώων Πολυτεχνείου (Πλ.Ακαδημίας)
  • Παπαλουκά – Ακτή Κανάρη


3.         Στάθμευση

Οι μετακινήσεις από και προς το κέντρο της πόλης τόσο για εργασία όσο και για αναψυχή (διασκέδαση, μπάνιο κατά τους θερινούς μήνες κτλ.) γίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Ι.Χ. οχήματα και δίκυκλα, ο αριθμός των οποίων πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο καθώς ενοικιάζονται μαζικά Ι.Χ. και δίκυκλα από τους επισκέπτες.

Συνολικά, στην κεντρική περιοχή έχουν καταγραφεί 1.998 θέσεις στάθμευσης στην οδό εκ των οποίων οι 1249 είναι δωρεάν και οι υπόλοιπες 749 ελεγχόμενες με πληρωμή. Στην περιοχή του Εμπορικού και Διοικητικού κέντρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που ορίζεται μεταξύ των οδών Γ.Παπανικολάου, 7ης Μαρτίου, Αλ.Παπάγου, Αλ.Διάκου, Σοφ.Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου, λειτουργεί σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με εισιτήριο στάθμευσης που εκδίδεται από ηλεκτρονικά παρκόμετρα (PAY & DISPLAY) με αντίτιμο 1.50€ την ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στην περιοχή μελέτης έχουν εκδοθεί 395 άδειες στάθμευσης οχημάτων κατοίκων. Οι κάτοχοί τους έχουν δικαίωμα να σταθμεύουν δωρεάν σε όλες τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο διάστημα 07:30 – 10:00 το πρωί κατ’ αποκλειστικότητα.

Εντοπίστηκαν επίσης 294 ειδικές θέσεις στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί σε ξενοδοχεία, φαρμακεία, ΑΜΕΑ, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, φορτοεκφορτώσεις κτλ., όπως επίσης και 250 θέσεις για τη στάθμευση δικύκλων, αριθμός ιδιαίτερα μικρός καθώς κατά τους θερινούς μήνες η χρήση δικύκλων από τους επισκέπτες εκτοξεύεται και κατά συνέπεια υπάρχουν παντού παράνομες σταθμεύσεις.

Επιπλέον, υπάρχουν 303 θέσεις με τέλος στάθμευσης και 116 θέσεις δωρεάν στάθμευσης σε 5 υπαίθριους οργανωμένους χώρους και ένας υπαίθριος οργανωμένος χώρος στάθμευσης 150 περίπου θέσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Καζίνο που προορίζεται για του πελάτες του Καζίνο και του Ξενοδοχείου των Ρόδων. Τέλος, χρησιμοποιούνται και 2 μη οργανωμένοι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης εκτός οδού, 240 και 70 θέσεων αντίστοιχα.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ  ΟΔΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
1249 749 294 395 περίπου 250
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ

ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ

ΜΕ ΤΕΛΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ

Πρώην Γεν. Νοσοκομείο Καλύμνου & Αστυπάλαιας

Πάρκο Θέρμαι

Αναψυκτήριο Έλλη

Πλατεία Ελευθερίας

Πλατεία Ρίμινι

Πλατεία Αντι/ρχου Περ. Ιωαννίδη

70

142

59

32

116

περίπου 240

περίπου 70

Πίνακας 4: Διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού.

 

4.         Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ»

Η περιοχή του κέντρου εξυπηρετείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών (ΔΕΣ) «ΡΟΔΑ» η οποία έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), της Περιαστικής περιοχής (Κοσκινού, Καστρί, Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά και Παραδείσι) και της Υπεραστικής Περιοχής της Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου (Δαματριά, Θεολόγος, Σορωνή, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, Πλατάνια, Απόλλωνα, Φάνες, Καλαβάρδα, Μαντρικό, Κρητηνία, Σάλακος, Έμπωνα, “Αγιος-Ισίδωρος, Σιάννα και Μονόλιθος). Επίσης, η «ΡΟΔΑ» εξυπηρετεί με ειδικά δρομολόγια τους μαθητές όλων των περιοχών που ανήκουν στη συγκοινωνιακή αρμοδιότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις και υπηρεσίες.

Rhodes_4_1

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το κέντρο της πόλης εξυπηρετείται από τις ακόλουθες 5 λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες έχουν κοινή αφετηρία επί της οδού 7ης Μαρτίου, στο Μανδράκι (απέναντι από τη Νέα Αγορά):

α.      Γραμμή 2 (μπλε γραμμή): Μανδράκι – Ανάληψη – Νοσοκομείο

Τα δρομολόγια ξεκινούν στις 06:15. Tο επόμενο είναι στις 07:00 και στη συνέχεια ανά μία ώρα έως της 20:00 (πλην Σαββάτου). Η διαδρομή της Λεωφορειακής γραμμής 2 εντός του κέντρου είναι η εξής:

Αφετηρία επί της οδού 7ης Μαρτίου, ευθεία προς Νομαρχία, αριστερά στην οδό Γ.Παπανικολάου, δεξιά στην οδό Κω, συνέχεια στην οδό Καλύμνου και στην οδό Ακτή Μιαούλη, αριστερά στην οδό Αθ. Διάκου, δεξιά στην οδό Εθν. Μακαρίου. Η Γραμμή είναι κυκλική και εκτός της περιοχής μελέτης εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Ανάληψη, Βερόπουλος, κάτω και άνω Ηλιούπολη, Νοσοκομείο, Μητρόπολη, Λιμάνι, Κολώνα, με τελικό προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία Μανδράκι.

β.      Γραμμή 3 (κίτρινη γραμμή): Μανδράκι – Π. Ροδίνι – ΙΚΑ – Euromedica

Η συχνότητα των δρομολογίων της είναι ανά μία ώρα, από τις 06:30 έως τις 20:30. Η διαδρομή της εντός του κέντρου είναι ίδια με εκείνη της Γραμμής 2 και είναι κυκλική και εκτός της περιοχής μελέτης εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Πάρκο Ροδίνι, ΙΚΑ, Ασγούρου, ΚΤΕΟ, EUROMEDICA, Θερμοπυλών, Μαραθώνος, Μητρόπολη, Πλ. Κόβα, Λιμάνι, με τελικό προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία στο Μανδράκι.

γ.      Γραμμή 6 (κόκκινη γραμμή): Μανδράκι – Αγ.Απόστολοι – Άνω Ηλιούπολη

Η συχνότητα των δρομολογίων της είναι ανά μία ώρα, από τις 05:30 έως τις 21:30. Η διαδρομή της εντός της περιοχής μελέτης είναι ίδια με εκείνη των Γραμμών 2 και 3. Είναι κυκλική και εκτός της περιοχής μελέτης, εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Νοσοκομείο, Αγ.Απόστολοι, Ρόδιων παιδεία, Ανάληψη, Εθν.Αντιστάσεως, πλ.Φωκιάλη, Μητρόπολη, Ταξιάρχης, Λιμάνι με τελικό προορισμό, μέσω της οδού 7ης Μαρτίου, την Αφετηρία στο Μανδράκι.

δ.      Γραμμή 9 (μωβ γραμμή): Μανδράκι – Μόντε Σμιθ – Αγ.Απόστολοι – Euromedica – Κοσκινού

Η γραμμή εκτελεί 2 διαδρομές. Η πρώτη ακολουθεί τη διαδρομή των Γραμμών 1 και 2 και ενδεικτικά διέρχεται από Μόντε Σμιθ, Αγ.Απόστολοι, Euromedica, Κοσκινού, Παλιά ΔΕΗ. Ξεκινάει στις 8:45 και η συχνότητα των δρομολογίων είναι μία, δύο ή τρεις ώρες με το τελευταίο δρομολόγιο στις 19:45.  Η δεύτερη διέρχεται από Πανεπιστήμιο, Πάρκο Ροδίνι, Euromedica, Κοσκινού, πλ.Φωκιάλη. Το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 7:10, το δεύτερο στις 9:45 και έπειτα η συχνότητα είναι μία, δύο ή τρεις ώρες με τελευταίο δρομολόγιο στις 20:45.

ε.      Γραμμή 12 (Express Ροδινίου): Μανδράκι – Εφορία – Ροδίνι

Η Διαδρομή Εxpress Ροδινίου έχει ως αφετηρία το Μανδράκι, κινείται όμως εκτός της περιοχής μελέτης, πλην ενός τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου, μέσω του οποίου προσέρχεται και αποχωρεί από την αφετηρία. Τα δρομολόγιά της εκτελούνται ανά 20’ λεπτά από τις 07:00 έως τις 15:00. Η διαδρομή της είναι κυκλική και διέρχεται ενδεικτικά από τις στάσεις Αυστραλίας, Καποδιστρίου, Κοδριγκτώνος, Σμύρνης, Δελφών, Μαραθώνος, Βρυξελλών, Λονδίνου, Μόσχας, Λ. Καλλιθέας, Καναδά, Αγ. Νικόλαος, Λιμάνι με τελικό προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία στο Μανδράκι.

Το κόμιστρο σε όλες τις γραμμές είναι 1€.

Γενικά διαπιστώνεται πως οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν έχουν μεγάλο αριθμό χρηστών αφενός λόγω των περιορισμένων συχνοτήτων των δρομολογίων και αφετέρου λόγω των  περιμετρικών διαδρομών των λεωφορείων, γεγονός που αποτρέπει τους κατοίκους από τη χρήση δημόσιας συγκοινωνίας καθώς είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν τη διαδρομή τους πεζοί ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους. Έτσι προτιμάται η χρήση Ι.Χ. οχημάτων και δικύκλων στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

ΚΤΕΛ Ρόδου

Το ΚΤΕΛ Ρόδου χρησιμοποιείται για τις μακρινές διαδρομές πάνω στο νησί της Ρόδου, και αυστηρά εκτός των δήμων που αποτελούν την μητροπολιτική περιοχή της πόλης της Ρόδου, οι οποίοι θεωρούνται προάστια και εξυπηρετούνται αποκλειστικά από την αστική συγκοινωνία. Έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της υπεραστικής περιοχής της ανατολικής πλευράς του νησιού εκτελώντας δρομολόγια προς Φαληράκι, Καλυθιές, Ψίνθο, Αφάντου, Κολύμπια, Αρχάγγελο, Χαράκι, Μαλώνα, Μάσσαρι, Κάλαθο, Πυλώνα, Λίνδο, Πεύκοι, Λάρδο, Λάερμα, Κιοτάρι, Ασκληπείο, Γενννάδι, Βάτι, Προφύλια, Ίστριο, Απολλακιά, Αρνίθα, Λαχανιά, Μεσαναγρό, Κατταβιά, Πρασονήσι.

Το ΚΤΕΛ Ρόδου, εξαιτίας της παλαιότητας των οχημάτων του, χρησιμοποιείται κυρίως από επισκέπτες του νησιού. Πραγματοποιεί τον κύριο όγκο των δρομολογίων του κατά την θερινή περίοδο, αλλά χαρακτηρίζεται από μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελαφρώς τα τελευταία χρόνια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ΚΤΕΛ Ρόδου, δεν πραγματοποιεί δρομολόγια που συνδέουν την πόλη με την Αθήνα (όπως συμβαίνει σε άλλα νησιά), εξαιτίας του υψηλού κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και της μη βιωσιμότητας των δρομολογίων.

Rhodes_4_2

Το κόστος του εισιτηρίου κυμαίνεται από 2,20 έως 9,50€.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση

Η πόλη της Ρόδου διαθέτει τρία λιμάνια και μια μαρίνα. Στο Λιμένα Μανδράκι, ο οποίος βρίσκεται κατά μήκος της οδού 7ης Μαρτίου, στο κέντρο της πόλης, ελλιμενίζονται τα μικρά πλοιάρια που συνδέουν την πόλη με άλλα μέρη του νησιού και τα μικρά νησιά. Ο Eμπορικός Λιμένας Ρόδου που συνορεύει με τη Μεσαιωνική Πόλη αποτελεί το παλιό λιμάνι της πόλης όπου ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα Ε/Γ, Ο/Γ και το καλοκαίρι τα κρουαζιερόπλοια. Το καλοκαίρι του 2009 κατασκευάστηκε και τρίτο λιμάνι στην πόλη, το Επιβατικό Λιμάνι Ακαντιάς, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα επιβατικά πλοία προερχόμενα από τον Πειραιά, την Κρήτη και την Θεσσαλονίκη, ενώ το παλιό λιμάνι χρησιμοποιείται πλέον μόνο για τα κρουαζιερόπλοια. Το νησί έχει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά και την Κω, ενώ συνδέεται συχνά με την Κρήτη, τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, πολλά νησιά των Κυκλάδων, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, τη Χιο και τη Σάμο. Στη μαρίνα της Ρόδου βρίσκονται συχνά πολλές θαλαμηγοί υπό ξένη σημαία αλλά και ψαροκάικα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Διαβατηρίων Λιμένος, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, το 2010 αφήχθησαν 315.352 επιβάτες και το 2011 324.996 επιβάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τρίτες χώρες στο λιμάνι της Ρόδου. Στον Πίνακα επόμενο παρουσιάζεται αναλυτικά η επιβατική κίνηση των 2 ετών.

έτος 2010 Ε.Ε. Τρίτες χώρες σύνολο
Μήνας Αφίξεις Αναχωρ. Αφίξεις Αναχωρ. Αφίξεις Αναχωρ.
Ιανουάριος 995 4541 82 3119 1077 7660
Φεβρουάριος 3243 14725 434 1766 3677 16491
Μάρτιος 1784 12293 2625 1223 4409 13516
Απρίλιος 13541 17376 5925 6323 19466 23699
Μάιος 19854 37254 14310 11388 34164 48642
Ιούνιος 26960 39921 19420 10498 46380 50419
Ιούλιος 26229 46296 18615 11888 44844 58184
Αύγουστος 31389 45967 28458 12126 59847 58093
Σεπτέμβριος 28865 49183 22662 19544 51527 68727
Οκτώβριος 23128 35662 15509 15321 38637 50983
Νοέμβριος 9823 19600 8585 10675 18408 30275
Δεκέμβριος 2412 13288 148 5222 2560 18510

Πίνακας 5: Επιβατική κίνηση λιμένος Ρόδου – έτος 2010

έτος 2011 Ε.Ε. Τρίτες χώρες σύνολο
μήνας Αφίξεις Αναχωρ. Αφίξεις Αναχωρ. Αφίξεις Αναχωρ.
Ιανουάριος 300 10972 129 3259 429 14231
Φεβρουάριος 2171 4361 81 1036 2252 5397
Μάρτιος 2729 12792 203 2015 2932 14807
Απρίλιος 24525 23873 22304 9136 46829 33009
Μάιος 18496 33310 13812 13725 32308 47035
Ιούνιος 15052 38323 13837 10125 28889 48448
Ιούλιος 27387 44782 18607 17516 45994 62298
Αύγουστος 32675 53387 19411 11501 52086 64888
Σεπτέμβριος 26641 52884 20150 11289 46791 64173
Οκτώβριος 24699 39047 24353 11282 49052 50329
Νοέμβριος 3340 9961 4450 7601 7790 17562

Πίνακας 6: Επιβατική κίνηση λιμένος Ρόδου – έτος 2011

 

Αεροπορική σύνδεση

Το αεροδρόμιο της Ρόδου αποτελεί το 3ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από αυτά των Αθηνών και του Ηρακλείου. Εκτελούνται όλο το χρόνο 10 καθημερινές πτήσεις για Αθήνα, ενώ συνδέεται συχνά με τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τακτικά με όλα τα Δωδεκάνησα και αρκετά νησιά του Αιγαίου. Κατά τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται ελάχιστες διεθνείς πτήσεις (κυρίως προς Ιταλία, Αίγυπτο και Ισραήλ), ενώ τη θερινή περίοδο πολλές πτήσεις charter (σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης).

Το 2003 το Αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 3,2 εκατομμύρια επιβάτες και μέχρι το 2011 ο εν λόγω αριθμός αυξήθηκε στα 4,1 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Το 2011, το 84% των επιβατών ήταν διεθνείς επιβάτες, κατά μεγαλύτερο ποσοστό προερχόμενοι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Το ποσοστό των ναυλωμένων πτήσεων (charter) του Αεροδρομίου έφτασε το 90% το 2011.

Η κυκλοφορία στο Αεροδρόμιο της Ρόδου είναι σε μεγάλο βαθμό εποχιακή: το 70% της ετήσιας επιβατικής κίνησης λαμβάνει χώρα μεταξύ της τετράμηνης περιόδου από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η συνολική κίνηση του αεροδρομίου για το έτος 2012 ανήλθε σε 4.095.986 επιβάτες.

  2010 2011 2012 2013
Ιανουάριος 1.563 3.486 1.079 474
Φεβρουάριος 1.209 2.578 718 165
Μάρτιος 4.255 5.259 3.380 3.806
Απρίλιος 29.024 67.692 62.892 49.134
Μάιος 176.451 210.273 197.454 215.705
Ιούνιος 230.954 301.639 271.764 323.436
Ιούλιος 308.016 372.895 346.467 377.425
Αύγουστος 315.934 357.314 344.283 388.820
ΣΥΝΟΛΟ 1.067.406 1.321.136 1.228.037 1.358.965

Πίνακας 7: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου (Ιανουάριος-Αύγουστος 2010/2011/2012/2013)

 

Ταξί

Η πόλη διαθέτει ένα στόλο περίπου 400 ταξί τα οποία καλύπτουν αστικές και περιαστικές διαδρομές ενώ κατόπιν συμφωνίας κάνουν δρομολόγια στα χωριά του νησιού.