Γλωσσάριο

Ένας τυπικός κατάλογος όρων που χρησιμοποιείται συνήθως για τα ευφυή συστήματα μεταφοράς παρατίθεται πιο κάτω :

ACC (Adaptive Cruise Control):
Σύστημα ελέγχου ταχύτητας ταξιδίου
Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας ταξιδίου, χρησιμοποιεί τους αισθητήρες για να διατηρήσει αυτόματα μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, προσαρμόζοντας αναλόγως την ταχύτητα, κ.λπ.

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems):
Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού
Τεχνολογίες οχημάτων με σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια οδήγησης με βοήθεια του οδηγού, όπως η αποφυγή σύγκρουσης, η προειδοποίηση στροφής, ο έλεγχος απόστασης, κλπ ….

AFS (Advanced Frontline System):
Προηγμένο  Εμπρόσθιο Σύστημα
Έννοια του ευφυούς φωτισμού, σύμφωνα με τις καμπύλες, τον καιρό και την ταχύτητα

AHS (Automated Highway System):
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αυτοκινητοδρόμων
Ερευνητική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτόματης καθοδήγησης σχετικά με τους αυτοκινητόδρομους για τα οχήματα που χρησιμοποιούν το ACC

AID (Automatic Incident Detection):
Σύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Ατυχημάτων
Σύστημα ελέγχου με Ραντάρ ή τηλεοπτικό, που επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό θέσης ενός γεγονότος ή ενός  ατυχήματος στις σήραγγες και τους αυτοκινητόδρομους

ALERT
(Advice and problem Location for European Road Traffic):
[ Εντοπισμός προβλήματος και συμβουλές για την ευρωπαϊκή οδική κυκλοφορία]
Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα κυκλοφορίας στα RDS – TMC

AMI-C (Auto motive Multimedia Interface Consortium):
Κοινοπραξία για Διεπαφές Πολυμέσων Αυτοκίνησης
Η παγκόσμια μη κερδοσκοπική εταιρία κατασκευαστών οχημάτων που στοχεύει στο να αναπτύξει ένα σύνολο διασύνδεσης κοινών προδιαγραφών για πολυμέσα το οποίο θα τα διασυνδέει στα ηλεκτρονικά συστήματα των μηχανοκίνητων οχημάτων ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή ποικίλων ηλεκτρονικές συσκευές στο όχημα, στην βάση των υπολογιστών.

API:
Application Programming Interfaces
Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Διεπαφών

ASIC:
Application Specific Integrated Circuit
Εφαρμογές Ειδικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

AVI (Automated Vehicle Identification):
Αυτοματοποιημένος προσδιορισμός οχημάτων
Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο διαβιβάζει τα σήματα από μια πλακέτα που βρίσκεται επάνω στο σκάφους ή έναν αναμεταδότη που βρίσκεται σε δέκτες στα άκρα των οδών για χρήσεις όπως η ηλεκτρονική συλλογή διοδίων  (κ.λπ…) και η κλεμμένη αποκατάσταση οχημάτων

AVL (Automated Vehicle Location):
Αυτόματος Εντοπισμός Οχήματος
Σύστημα εντοπισμού, ιδιαίτερα για λεωφορεία και βαρέα φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων, ευρείας χρήσης στην διαχείριση στόλων με χρήση τεχνολογίας όπως η GSM, GPS και το Internet

ΑTMS (Αdvanced Traffic Management Systems):
Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Το ATMS διευκολύνει την επίβλεψη και τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο. Ο έλεγχος οδικών δικτύων γίνεται μέσω ανάπτυξης ενός κέντρου ελέγχου της κυκλοφορίας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ( μετρητές κυκλοφορίας, CCTVs) επί τόπου.

BAS (Brake Assist System):
Σύστημα Υποβοήθησης Φρένων
Σύστημα ασφάλειας που ενισχύει τη δύναμη φρένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

CAN (Controlled Area Network):
Δίκτυο Ελέγχου Περιοχής
Κανάλι δεδομένων omnibus που παρέχει την δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής Ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ζώνες κορδονιών (CZ) με εκτίμηση συμφόρησης:
Ένα ποσό ή ένα τέλος συμφόρησης συλλέγεται από τα οχήματα που εισέρχονται στο κορεσμένο από κίνηση κέντρο πόλεων. Το τέλος ή ο φόρος χρεώνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική συλλογή φόρου (EFC  – δες πιο  κάτω ) ή την αυτόματη αναγνώριση αριθμού, διότι από την στάση των οχημάτων σε συμβατικές καμπίνες συλλογής διοδίων θα δημιουργούνταν μακροχρόνιες ουρές αναμονής και καθυστερήσεις

DAB (Digital Audio Broadcasting):
Ψηφιακή ραδιοφωνική αναμετάδοση
Πρότυπα που επιτρέπουν την υψηλής ποιότητας διαβίβαση κειμένου, στοιχείων και ήχου με μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης

DARC (Data Radio Channel):
Ραδιοφωνικό Κανάλι Δεδομένων 
Μέθοδος Ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων με χρήσης των ραδιοκυμάτων FM σε ραδιόφωνο με RDS με μεγάλη ταχύτητα [ bit rate =10 kbΣΕΜ/s ]

DATEX (Data Exchange Network):
Δίκτυο Ανταλλαγής Δεδομένων
Συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας για ανταλλαγή πληροφοριών ταξιδίου

Ψηφιακός Ταχογράφος:
Ένα ηλεκτρονικό σύστημα που εγκαθίσταται στα εμπορικά οχήματα για να καταγράψει πληροφορίες και λεπτομέρειες για οδηγούς και χρόνο οδήγησης καθώς και αποστάσεις.

DSRC (Αποκλειστική Επικοινωνίας Μικρού Εύρους):
Τυποποιημένη ενεργή μετάδοση στοιχείων στην συχνότητα των 5.8 GHz

EDI (Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων):
Μια τυποποιημένη μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου και εγγράφων

EFC (Ηλεκτρονική συλλογή τελών):
Ένα σύστημα που επιτρέπει την αυτόματη χρέωση / πληρωμή για μια υπηρεσία μεταφοράς χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από τον χρήστη τη στιγμή της χρήσης – παράδειγμα: αυτόματη συλλογή διοδίων

E-CALL (Συστήματα ανακοίνωσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης)
Η από του οχήματος ηλεκτρονική ειδοποίηση [ eCall ] για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης είναι μια κλήση που παράγεται   με το χέρι από το  όχημα ή αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης των επί των οχημάτων υπαρχόντων αισθητήρων, μετά από μία σύγκρουση – ατύχημα. Όταν ενεργοποιηθεί ο επί του οχήματος αισθητήρας eCall θα κάνει την κλήση στο πλησιέστερο σημείο έκτακτης ανάγκης με φωνή και αποστολή δεδομένων. Το ελάχιστο σύνολο στοιχείων περιέχει πληροφορίες για το γεγονός, περιλαμβανομένου του χρόνου, της ακριβούς θέσης, της κατεύθυνσης που το όχημα ταξίδευε και τον προσδιορισμό του οχήματος.

EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση ):
Ένα σύστημα με σκοπό να αυξήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης το οποίο τελικά θα αποτελεί μέρος του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης «Γαλιλαίος» που χρησιμοποιείται για τις εναέριες εφαρμογές.

ESP (Ηλεκτρονικό πρόγραμμα σταθερότητας):
Λειτουργία ασφάλειας σε σύνδεση με τους αισθητήρες φρένων και τον έλεγχο έλξης – πρόσφυσης που επιτρέπει στα αυτοκίνητα για να διορθώσουν την τροχιά τους σε δρόμους ολισθηρούς και στις καμπύλες

FCD (Μεταβλητά Δεδομένα Οχήματος):
Τα μεταβλητά στοιχεία στα αυτοκίνητα συγκεντρώνονται από τα οχήματα που εξοπλίζονται με τους κατάλληλους αισθητήρες (όπως εάν οι υαλοκαθαριστήρες ενεργοποιούνται ή η θέση και η ταχύτητα του οχήματος) που περνούν μετά από τα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας όπου μπορούν να αξιολογηθούν αυτές οι πληροφορίες για τις γενικές τάσεις κυκλοφορίας

Γαλιλαίος:
Η ευρωπαϊκή συμβολή στο Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης το οποίο προγραμματίζεται να είναι σε πλήρη λειτουργική ικανότητα για το 2008

GATS (Παγκόσμια Πρότυπα Τηλεπληροφορικής Αυτοκίνητων):
Ανοικτά πρότυπα για να επιτρέπουν την χρήση μια πλήρους σειράς πληροφοριών κυκλοφορίας και άλλων υπηρεσιών τηλεπληροφορικής

GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών):
Σύστημα διαχείρισης στοιχείων με σκοπό την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση γεωγραφικών και δημογραφικών πληροφοριών

GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης):
Συνδυασμένο σύνολο όλων των δορυφόρων πλοήγησης και των συστημάτων που τοποθετούνται και λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και που προσφέρουν την υποδοχή σημάτων παγκοσμίως

GPRS (Γενική Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Πακέτων):
Πρότυπα για τη μετάδοση δεδομένων από το πακέτο, με μια ταχύτητα 64 KbΣΕΜ/s

GPS (Global Positioning System):
US satellite positioning system used to pinpoint geographic locations worldwide

GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας):
Ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα τηλεφωνίας σε χρήση στις υπηρεσίες ΣΕΜ όπως η πληροφορία κυκλοφορίας, κλήση έκτακτης ανάγκης και η διαχείριση στόλου

HMI (Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής):
Προηγουμένως γνωστή ως διεπαφή ανθρώπου-μηχανή (MMI), Μέσα με τα οποία ένας χρήστης αλληλεπιδρά με μια μηχανή και περιλαμβάνει τις απλές και προηγμένες λειτουργίες όπως η αναγνώριση φωνής, λεκτική σύνθεση και οθόνες αφής

Ιntermodality:
Η δυνατότητα να κινηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων τρόπων μεταφοράς

IR:
Υπέρυθρες Ακτίνες

ISA (Ευφυής Προσαρμογή Ταχύτητας):
Συστήματα με σκοπό να προειδοποιήσουν τους οδηγούς όταν υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας ή ταξιδεύουν επικίνδυνα αργά, με μερικά συστήματα που προσφέρουν επίσης και τις δυναμικές ικανότητες διορθώσεων της ταχύτητας ταξιδίου.

ΣΕΜ (Ευφυή Συστήματα και Υπηρεσίες Μεταφορών):
Οποιαδήποτε σύστημα ή υπηρεσία που κάνουν την κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων αποδοτικότερα και πιο οικονομικά, κατά συνέπεια περισσότερο «ευφυή». Είναι ένας συνδυασμός ενημερωτικών και τεχνολογικών εφαρμογών για τη βιομηχανία μεταφορών.

LBS (Θέση-Βασισμένες Υπηρεσίες):
Υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γνώση της θέσης του χρήστη για να παραδίδουν στους χρήστες – συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως οι σε πραγματικό χρόνο αναπροσαρμογές της διαδρομής ή τα στοιχεία για τα σημεία ενδιαφέροντος.

MAGIC (Κινητός Αυτοκινούμενος Γεωγραφικός Πυρήνας Πληροφοριών):
Μια κοινοπραξία βιομηχανιών που καθιερώνει, αναπτύσσει και προαγάγει ένα σύστημα ανοικτών προδιαγραφών για την πλοήγηση, την τηλεπληροφορική και των σχετικών γεωγραφικών υπηρεσιών και πληροφοριών επάνω σε πολλαπλά δίκτυα, πλατφόρμες, και συσκευές

MOST Συνεργασία:
Συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των προμηθευτών OEM για να αναπτύξουν με χαμηλό κόστος, λύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές πολυμέσων στα οχήματα.

OBU:
Μονάδα επί του οχήματος.

PC:
Προσωπικός Υπολογιστής

PDA (Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός):
Μικρές, φορητές συσκευές που προσφέρουν λειτουργίες παρόμοιες με έναν προσωπικό υπολογιστή (αν και περιορισμένες). ; επίσης τώρα προσφέρουν και πρόσβαση σε μερικές υπηρεσίες ΣΕΜ

RDS (Ράδιο σύστημα στοιχείων):
Κανάλι που διαβιβάζει ψηφιακά στοιχεία από τα ραδιοκύματα FM με την χρήση μηνυμάτων από ρελέ

RDS-TMC:
Ραδιο συστήματα στοιχείων που ενσωματώνουν ένα κανάλι μηνυμάτων κυκλοφορίας

Οδική τιμολόγηση:
Χρήση της τεχνολογίας έξυπνων καρτών ή και των απλών καρτών για την χρέωση διοδίων και οδικών υπηρεσιών με βάση τα κριτήρια όπως η απαίτηση, η συμφόρηση, ο χρόνος, ή η απόσταση

SMS: Short Message Service
Υπηρεσία Μικρών Μηνυμάτων

Telematics:  Τηλεματική
Συνδυασμός τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

TMC (Traffic Message Channel): Κανάλι Μετάδοσης Μηνυμάτων Κυκλοφορίας
Ψηφιακό κανάλι που χρησιμοποιείται για να παρέχει σιωπηρά, κωδικοποιημένα μηνύματα σε εφαρμογές-ΟΧΗΜΑΤΩΝ προκειμένου να εμφανίζει την διαδρομή και πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορίας στη μητρική γλώσσα ενός χρήστη

UMTS (Καθολικό  Κινητό  Σύστημα  Τηλεπικοινωνιών):
Πρότυπα για την ψηφιακή κυψελοειδή τηλεφωνία τρίτης – γενιάς που επιτρέπει στους χρήστες να λάβουν βίντεο και ήχο στα κινητά τηλέφωνα.

VMS (Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων):
Ενδείξεις μηνυμάτων στα άκρα των οδών για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και πληροφορίες

WAP (Εφαρμογή Ασύρματου πρωτόκολλου):
Πρότυπα μεταφοράς δεδομένων Διαδικτύου  στα κινητά τηλέφωνα

WIM ( Ζύγισμα εν κινήσει ):
Μια τεχνολογία για τον καθορισμό του βάρους ενός εμπορικού οχήματος χωρίς απαίτηση να σταματήσει σε πλάστιγγα, με την χρήση του AVI και άλλες τεχνολογίες για να γίνονται δυναμικές μετρήσεις επί των τροχών ενός κινούμενου οχήματος και να υπολογίζουν έπειτα το αντίστοιχο στατικό βάρος.

XFCD:
Στοιχεία Εκτεταμένης Μεταβολής σε Αυτοκίνητα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

  • ΣΕΜ Organization of “ERTICO”
  • E-Business Forum for Intelligent Transportation Systems