Δραστηριότητες Εταίρων

Οι δραστηριότητες των εταίρων στο έργο ΔΙΑΥΛΟΣ περιγράφονται παρακάτω:

Χώρα

Οργανισμός

Δραστηριότητες

Κύπρος

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου
(Τμήμα Δημοσίων Έργων)

kypros_dim_erg

Κατανόηση τοπικού περιβάλλοντος και ανάλυση διεθνών πρακτικών ΣΕΜ
Ανάπτυξη Κοινής Αρχιτεκτονικής σε ΣΕΜ & Μητρώου Έργων ΣΕΜ για τη Λευκωσία
Μελέτη Σκοπιμότητας Έργων ΣΕΜ
Σχεδιασμός Έργων ΣΕΜ για τη Λευκωσία
Υλοποίηση Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στη Λευκωσία
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στη Λευκωσία

Ελλάδα

Δήμος Ρόδου

rodos_ethnosimo

Κατανόηση τοπικού περιβάλλοντος και ανάλυση διεθνών πρακτικών ΣΕΜ
Ανάπτυξη Κοινής Αρχιτεκτονικής σε ΣΕΜ & Μητρώου Έργων ΣΕΜ για τη Ρόδο
Μελέτη/ Προτάσεις βελτίωσης συγκοινωνιακού συστήματος στη Ρόδο
Υλοποίηση Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στη Ρόδο
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στη Ρόδο

Δήμος Αγ. Νικολάου (Κρήτη)

agios_nikolaos

Κατανόηση τοπικού περιβάλλοντος και ανάλυση διεθνών πρακτικών ΣΕΜ
Ανάπτυξη Κοινής Αρχιτεκτονικής σε ΣΕΜ & Μητρώου Έργων ΣΕΜ για τον Αγ. Νικόλαο
Μελέτη/ Προτάσεις βελτίωσης συγκοινωνιακού συστήματος στον Αγ. Νικόλαο
Υλοποίηση Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στον Αγ. Νικόλαο
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Πιλοτικού Έργου ΣΕΜ στον Αγ. Νικόλαο