Ερωτηματολόγιο για Λευκωσία

Section 1

1. Ποιος είναι ο συνήθης λόγος μετακίνησης σας στο κέντρο της πόλης της Λευκωσίας με αυτοκίνητο;

2. Πόσο συχνά μετακινείσθε στο κέντρο της πόλης της Λευκωσίας με αυτοκίνητο;

3. Χρησιμοποιείτε κάποιο μέσο (π.χ. ραδιόφωνο, πλοηγό αυτοκινήτου, διαδικτυακό τόπο) για να ενημερωθείτε για τον τρόπο μετακίνηση σας (π.χ. διαδρομή που επιλέγετε, χώρος στάθμευσης που επιλέγετε);

4. Πόσο χρόνο σπαταλάτε για τη μετακίνηση σας στο κέντρο της Λευκωσίας με αυτοκίνητο;

5. Πόσο χρόνο σπαταλάτε για την εύρεση χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας;

6. Πόσο συχνά σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας στους παρακάτω δημοτικούς χώρους στάθμευσης (1: Κάθε ημέρα, 2: 2-3 φορές την εβδομάδα, 3: 1 φορά την εβδομάδα, 4: 1 φορά τον μήνα, 5: Σπανιότερα);

1 2 3 4 5
Νταβίλα
Τρίπολης
Κωστάνζας
Φανερωμένης
Λήδρας
7. Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εύρεση χώρου στους παρακάτω δημοτικούς χώρους στάθμευσης (1: Κάθε ημέρα, 2: Πολύ Συχνά, 3: Συχνά, 4: Σπάνια, 5: Ποτέ);

1 2 3 4 5
Νταβίλα
Τρίπολης
Κωστάνζας
Φανερωμένης
Λήδρας
8. Πόσο χρόνο σπαταλάτε για την ανεύρεση χώρου στάθμευσης στους παρακάτω δημοτικούς χώρους στάθμευσης (1: 0-5 λεπτά, 2: 5-10 λεπτά, 3: 10-15 λεπτά, 4: >10 λεπτών, 5: Δεν βρίσκετε & μετακινείστε);

1 2 3 4 5
Νταβίλα
Τρίπολης
Κωστάνζας
Φανερωμένης
Λήδρας
9. Είστε ευχαριστημένος/η από την τιμολογιακή πολιτική των δημοτικών χώρων στάθμευσης;

10. Με ποιο τρόπο πληρώνετε τη στάθμευση του αυτοκινήτου σας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης;

11. Πως κρίνετε τον τρόπο πληρωμής στους χώρους στάθμευσης;

12. Εάν ο χρόνος ο προκαθορισμένος χρόνος στάθμευσης λήξει, θα προμηθευτείτε νέο εισιτήριο;

13. Τι θα σας εξυπηρετούσε γενικά σε σχέση με τους συνήθεις σκοπούς επίσκεψης σας να είναι η χρέωση πιο φτηνή;

14. Ποιοι είναι οι λόγοι που σταθμεύετε το όχημά σας σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης εκτός οδού;

15. Πόσο συχνά σταθμεύετε παράνομα το όχημά σας;

16. Βαθμολογείστε την προσδοκώμενη χρησιμότητα του πιλοτικού συστήματος ΣΕΜ στη Λευκωσία του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την ανεύρεση χρόνου στάθμευσης (1: καθόλου χρήσιμο – 5: χρησιμότατο):

1 2 3 4 5
Βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας από το Κράτος για τους μετακινούμενους εντός της Λευκωσίας
Εξοικονόμηση μέσου χρόνου διεξαγωγής της συνολικής μετακίνησης
Εξοικονόμηση μέσου χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης
Επιλογή του καταλληλότερου χώρου στάθμευσης εκτός οδού
Αύξηση της συχνότητας της συγκεκριμένης μετακίνησης
17. Ποιο είναι το ποσοστό (%) που θεωρείτε ότι θα εξοικονομηθεί στη συνολική μετακίνηση λόγω του πιλοτικού έργου ΣΕΜ του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ

18. Ποιο είναι το ποσοστό (%) που θεωρείτε ότι θα εξοικονομηθεί στην ανεύρεση χώρου στάθμευσης λόγω του πιλοτικού έργου ΣΕΜ στη Λευκωσία του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ

19. Βαθμολογήστε την προσδοκώμενη χρησιμότητα που θα είχατε με την πληροφορία σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες ανάλογα με το που βρίσκεστε (1:καθόλου χρήσιμο – 5:χρησιμότατο);

1 2 3 4 5
Πριν φύγω από το σπίτι
Στο δρόμο - πριν φτάσω στο κέντρο
Στο δρόμο - όταν είμαι στο κέντρο
Στην είσοδο του χώρου στάθμευσης
20. Βαθμολογήστε την προσδοκώμενη χρησιμότητα που θα είχατε με την πληροφορία σε σχέση με την διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης ανάλογα με το που βρίσκεστε (1:καθόλου χρήσιμο – 5:χρησιμότατο);

1 2 3 4 5
Πριν φύγω από το σπίτι
Στο δρόμο - πριν φτάσω στο κέντρο
Στο δρόμο - όταν είμαι στο κέντρο
Στην είσοδο του χώρου στάθμευσης
21. Αναφέρατε τις προτάσεις σας σχετικά με μέτρα ή / και πολιτικές στην πόλη της Λευκωσίας με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας.