Αρχική

ΔΙΑΥΛΟΣ: Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους

DIAVLOS_LOGO_grΟ ΔΙΑΥΛΟΣ είναι έργο εισαγωγής τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, με έμφαση στις αστικές μετακινήσεις νησιωτικών πόλεων, αλλά ασχολείται και με τον συνδυασμό πληροφορίας για υπεραστικές μετακινήσεις στις πύλες εισόδου της περιοχής ενδιαφέροντος. Αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης  Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους με υλοποίηση μέσω πιλοτικών έργων σε μία πόλη της Κύπρου (Λευκωσία) και δύο  πόλεις της Ελλάδας (Άγιος Νικόλαος και Ρόδος).

Το εγκεκριμένο έργο ΔΙΑΥΛΟΣ πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013». Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος» είναι η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος με τίτλο «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» και συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων «βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών» και «βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας».

Το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ περιλαμβάνει τρεις (3) Εταίρους, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων), το Δήμο Ρόδου και το Δήμο Αγ. Νικολάου. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου.

Home_1 Home_2 Home_3